Bewaartermijnen

Stichting De Paardenkamp hanteert verschillende bewaartermijnen voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden. De bewaartermijn hangt af van hoe lang Stichting De Paardenkamp uw gegevens nodig heeft voor het doel waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

 

Donateursgegevens: Indien u donateur bent, worden uw gegevens verwerkt tot 7 jaar na de laatste betaling en het lopende boekjaar. Daarna worden ze vernietigd.

 

Betaalgegevens: Als u een eenmalige betaling doet met uw pinpas of via een overschrijving, dan worden de gegevens van deze betaling gedurende 7 jaar en het lopende boekjaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Gegevens benodigd voor het ontvangen van onze nieuwsbrief: Deze gegevens worden binnen 3 maanden nadat u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief vernietigd.

 

Stemmers bij de verkiezing van Het Leukste Oude Paard: Deze gegevens worden binnen 1 jaar na de verkiezing vernietigd. Tenzij ingeschreven is voor de digitale nieuwsbrief.

 

 

Sollicitatiegegevens: Als u bij ons heeft gesolliciteerd dan bewaart Stichting De Paardenkamp deze gegevens tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Daarna worden ze vernietigd. De bewaartermijn is een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure als wij uw toestemming vragen om uw sollicitatie gedurende een jaar in portefeuille te mogen houden.


Indien u solliciteert, maar er is op dat moment bijvoorbeeld geen vacature, kan het voorkomen dat wij u vragen of wij uw sollicitatiebrief en C.V. een jaar mogen bewaren. Als u daarvoor toestemming geeft, dan zullen wij uw gegevens een jaar bewaren. Mocht er in dat jaar geen vacature zijn, dan zal Stichting De Paardenkamp uw gegevens na een jaar vernietigen.