Zorg voor een goed stalklimaat

Veel paarden staan elke dag wel een aantal uren op stal. Hoewel vrij kunnen bewegen één van de drie belangrijkste welzijnseisen is, naast sociaal contact met soortgenoten en nagenoeg onbeperkt ruwvoer kunnen eten, is het niet altijd mogelijk om ze overal permanent buiten te laten lopen. Om het welzijn te bevorderen is een grote groepsstal beter dan individuele stalling. Maar ook dat kan niet overal en werkt niet voor alle paarden. Bij individuele stallen is het belangrijk dat deze groot genoeg zijn, zodat een paard zich erin kan bewegen en gemakkelijk languit kan liggen. De gewenste afmetingen hangen uiteraard af van het formaat van het paard dat erin staat.

 

Frisse lucht
Voor alle soorten stallen geldt dat het klimaat van invloed is op de gezondheid. Een bedompte, stoffige, donkere ruimte met lage plafonds is niet geschikt. Paarden hebben behoefte aan frisse lucht en zijn veel minder gevoelig voor koude dan wij. Vandaar dat de stallen van De Paardenkamp allemaal een bovendeur hebben die altijd open staat, wat voor weer het ook is. Het heeft meerdere voordelen. Doordat een paard zijn hoofd en hals naar buiten kan steken, heeft hij daardoor ook meer ruimte en kan hij andere paarden zien. Bij de stallen die ‘rug aan rug’ tegen elkaar zijn gezet, zijn de muren tot boven aan toe doorgetrokken, om tocht te voorkomen. Bij stallen in grotere schuren is het zaak om goed over de ventilatie na te denken. Oudere gebouwen hebben soms een ‘open nok systeem’, wat goed werkt.

 

Stof
Stof is een grote boosdoener bij het veroorzaken van luchtwegproblemen bij paarden. Stro heeft voordelen als bodembedekker, maar er zit veel stof in. Vandaar dat bij De Paardenkamp alleen wordt opgestrooid als er geen paarden op stal staan. Pas ook op met vegen. Als je moet vegen terwijl er paarden op stal staan, is het aan te bevelen om eerst met een gieter de vloer te bevochtigen, om dwarrelend stof tegen te gaan. Tegenwoordig wordt uit tijdbesparing ook wel gebruik gemaakt van bladblazers. Doe dat echt nooit als er paarden binnen staan. Het duurt na gebruik een paar uur voor het stof weer is neergedaald.

 

Oudere paarden die een slecht gebit hebben, hebben soms moeite met kauwen. Daarom krijgen ze bij De Paardenkamp gehakseld gras. Maar daarin zitten meer fijne deeltjes. Vandaar dat het alleen vanaf de vloer wordt gevoerd, zodat paarden dat stof minder snel inademen. Sommige paarden zijn gevoelig voor stof in hooi. Geef die liever kuil. Hooi natmaken is meestal niet afdoende. Er bestaan wel speciale stoomapparaten, maar die zijn prijzig.

 

Brandveiligheid op stal
Een belangrijk onderwerp is de brandveiligheid. Bij De Paardenkamp zijn rookmelders aangebracht. Er zijn brandblussers en -putten. In het voerlokaal is een speciale wand gemaakt om te voorkomen dat een eventuele brand die daar ontstaat overspringt naar de naastgelegen stallen. Daarnaast komt de brandweer regelmatig alle voorzieningen checken. Bij sommige stallen houdt de lokale brandweer af en toe oefeningen om te leren hoe ze paarden kunnen evacueren en wat de beste vluchtroutes zijn. Een nuttig idee om eens bij jullie stal te organiseren?

 

(Tekst: Tessa van Daalen, foto: Anouschka Canters)