Wachtlijst

Manegepaarden, politiepaarden, paarden van particulieren, groot of klein, wit of bruin, ze zijn in principe allemaal welkom op De Paardenkamp. Maar het aantal aanvragen is vele malen hoger dan het aantal plaatsen en daarom werken we met een wachtlijst.

Paarden op stal

De wachtlijst is helaas gesloten

Om het reëel te houden dat een paard op de wachtlijst ook nog een plek op De Paardenkamp kan krijgen, is de wachtlijst op dit moment helaas gesloten. Wanneer de wachtlijst in de toekomst weer geopend wordt, zullen onze donateurs daarvan op de hoogte worden gesteld.

Er is geen minimum of maximum leeftijd voor aanmelding op de wachtlijst. U hoeft dus niet te wachten tot uw paard 20 jaar oud is om deze aan te melden voor de wachtlijst.

Voor meer informatie over de wachtlijst belt u met ons secretariaat, 035-6025462 of email info@paardenkamp.nl

Wanneer komt uw paard in aanmerking?

Uw paard/pony komt in aanmerking voor een plaats op De Paardenkamp als:

– deze 20 jaar of ouder is;

– en bovenaan de wachtlijst is gekomen en er een geschikte plaats op De Paardenkamp is vrijgekomen;

Zodra er plaats is voor uw paard, wordt u gebeld. Voorafgaand aan de komst van uw paard worden de nodige afspraken met u gemaakt o.a. over opname voorwaarden, inentingen etc. Bij komst van uw paard/pony doet u officieel afstand van het dier. De Paardenkamp wordt vanaf dat moment eigenaar en daarmee verplichten wij ons om de volledige zorg en alle daarbij behorende kosten van u over te nemen.

Procedure voor aanmelding voor de wachtlijst:

Donateurs van onze stichting kunnen een paard of pony aanmelden zodra de wachtlijst geopend is. Uw dier hoeft dan nog geen 20 jaar te zijn. Zodra de wachtlijst open is, kunt u een inschrijfformulier opvragen per post (Stichting De Paardenkamp, T.a.v. Secretariaat, Birkstraat 122b, 3768 HL SOEST) of per email, via info@paardenkamp.nl. Vermeld altijd uw n.a.w. gegevens en postadres. U krijgt het inschrijfformulier vervolgens per post toegezonden. Zodra wij het ingevulde formulier van u terug ontvangen, wordt uw dier ingeschreven op de wachtlijst. U krijgt daarvan per brief bevestiging met het nummer dat u op de wachtlijst heeft. Vervolgens wordt u jaarlijks op de hoogte gehouden van de vordering op de wachtlijst van uw paard.