Paddock Paradise

Volop ruimte voor natuurlijk gedrag

Rust in de kudde

Het Paddock Paradise bevindt zich op het terrein van Boerderij de Birkhoeve, de locatie waar het secretariaat van De Paardenkamp gevestigd is. Op de foto hiernaast ziet u een bovenaanzicht van het terrein. Hier bevinden zich tevens grote potstallen waar, in de wintermaanden, paarden met gebitsproblemen een goed thuis vinden.

De Birkhoeve en het Paddock Paradise zijn normaliter niet voor publiek toegankelijk, zodat de rust in de kuddes bewaard blijft. Tijdens speciale evenementen is het vaak wel mogelijk een bezoek aan deze prachtige locatie te brengen. Houd onze agenda in de gaten!

Wilt u meer lezen over ons Paddock Paradise? In de Kennisbank op deze website vindt u hier diverse artikelen over!