Ontwormen van oudere paarden

Parasieten zoals long- en darmwormen kunnen bij paarden ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Met regelmaat wormbestrijdingsmiddelen toedienen werkt resistentie in de hand en is daarom niet verstandig. Vandaar dat tegenwoordig vaak ieder kwartaal mestonderzoek wordt gedaan, waarbij alleen wordt ontwormd als er veel wormeitjes worden gevonden. Dat, in combinatie met goed weidebeheer, is ook voor oudere paarden een goede aanpak. 

 

Er zijn verschillende soorten wormen die schadelijk zijn voor een paard. Ze krijgen via het gras eitjes binnen, die door andere paarden zijn uitgescheiden. Bloedwormen zijn de gevaarlijkste. De larven vreten zich een weg door de darmwand en kapselen zich daar in. Er zijn ook soorten waarvan de larven via bloedvaten naar de hartslagader kruipen.

 

In het verleden werden paarden meestal iedere zes tot acht weken ontwormd. Dat leek een goede oplossing, tot bleek dat steeds meer wormen resistent raakten voor de gebruikte middelen. Er zijn namelijk maar een paar bestanddelen die effectief zijn tegen paardenparasieten. Als ze daar niet meer op reageren, is dat een groot probleem.

 

Afweer

Ieder paard heeft wormen. Dat is geen probleem, zolang het er niet teveel zijn. Het is zelfs wel goed, want daardoor wordt het afweersysteem geactiveerd. Helemaal geen wormen is niet wenselijk. Door minimaal ieder kwartaal de mest te laten onderzoeken, kan worden gecontroleerd hoeveel wormeitjes daarin in zitten en van welk type parasiet die zijn. Aan de hand daarvan kan worden besloten een paard wel of niet te behandelen en zo ja, met welk middel. Er zit een klein addertje onder het gras. Als er wormen zijn ingekapseld, scheidt een paard geen eitjes uit, maar kan hij wel ernstig besmet zijn. Bij ernstige vermagering of vage koliekachtige verschijnselen kan de dierenarts een bloedproef doen om dit te onderzoeken.

 

Mestruimen

Ook bij oudere paarden is het verstandig om minimaal iedere drie maanden mestonderzoek te laten doen. Daarnaast speelt het management een belangrijke rol. Staat jouw paard bij een stal waar regelmatig nieuwe paarden komen of is er sprake van een vaste groep? Wordt de mest dagelijks van de weide gehaald, zodat de paarden die er grazen weinig eitjes binnen krijgen? En worden de paarden omgeweid, zodat de plek waar ze stonden een paar maanden rust krijgt?

 

Bij De Paardenkamp worden alle paarden standaard één keer per jaar ontwormd. Nieuwe paarden die binnenkomen moeten vooraf worden onderzocht op aanwezigheid van parasieten en zo nodig behandeld. De groepen paarden worden iedere twee weken verplaatst naar een nieuw gedeelte, waarna de ‘oude’ weide wordt gesleept, het laatste gras wordt afgemaaid en alles met een ‘poepzuiger’ wordt schoongemaakt. In de winter krijgt het land enkele maanden rust en gaan de paarden op Boerderij Vosseveld in een paddock, die ook dagelijks van mest wordt ontdaan. Op Boerderij De Birkhoeve waar we het Paddock Paradise hebben wordt de mest er ook een aantal keer per week uitgehaald.

 

Hoewel oudere paarden meer weerstand hebben tegen wormen, is het wel belangrijk om dieren met PPID extra in de gaten te houden. Hun weerstand neemt namelijk af, waardoor ze eerder besmet raken. Bij deze paarden wordt extra mestonderzoek gedaan en soms, in overleg met de dierenarts, uit voorzorg een extra wormenkuur gegeven.

 

(Tekst: Tessa van Daalen, foto: Hans Brongers)