De stichting

Op deze pagina leest u meer over de organisatie, het bestuur en de ANBI-status van De Paardenkamp

De organisatie

Bestuur
Stichting De Paardenkamp kent een bestuur, bestaande uit vrijwillige bestuursleden, die al jarenlang bij de organisatie betrokken zijn. Zij sturen de organisatie aan op hoofdlijnen en zijn het aanspreekpunt voor de beheerders en medewerkers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting, stelt de begroting, jaarstukken en het beleidsplan op en ziet toe op de uitvoering daarvan.

Het bestuur bestaat uit:

  • Drs. Gepco van Bokhorst (Voorzitter)
  • Mr. Miranda Hoogerdijk (Vice-voorzitter)
  • Ineke Kok (Secretaris)
  • Reinier van Valkenhoef (bestuurslid)
  • André Mandjes (Penningmeester)

Inkomsten en bestedingen
De Paardenkamp draait geheel op de giften en gaven van dierenliefhebbers, de donateurs De Paardenkamp. We ontvangen geen overheidssubsidie. Met inkomsten uit bijvoorbeeld legaten, testamenten en nalatenschappen kunnen uitbreidingen van De Paardenkamp en haar opvanglocaties worden bekostigd.

Donaties die we ontvangen worden uitsluitend besteed aan onze twee doelstellingen, het verzorgen van oude paarden en het actief uitdragen en delen van kennis en ervaring over (de verzorging van) oude paarden.

Commerciële activiteiten
Ook vinden op onze terreinen beperkt commerciële activiteiten plaats. Zo kunt u op Boerderij Vosseveld iets leuks of een zakje paardensnoepjes kopen in ons winkeltje. Op Boerderij Het Gagelgat (Birkstraat 107) is ook een winkeltje met leuke streekartikelen, is er koffie en thee verkrijgbaar en kunt u verse groenten plukken uit de moestuin. Een deel van de opbrengsten van Theehuis Het Oude Paard is eveneens bestemd voor de verzorging van de paarden van De Paardenkamp.

Alle opbrengsten die met deze activiteiten worden gegenereerd worden besteed aan het verzorgen van de oude paarden.

ANBI

Stichting De Paardenkamp is sinds jaar en dag door de Belastingdienst erkend als ANBI organisatie.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling: een organisatie die zich inzet voor een ideaal, een maatschappelijk doel zonder commerciële belangen.

 

De erkenning als ANBI doel heeft veel voordelen voor schenkers. Zo is er fiscaal voordeel uit schenkingen en nalatenschappen of legaten. Ook zijn er verplichtingen voor de organisatie zelf.
Daarom publiceren we jaarlijks onze resultaten en het beleidsplan van het bestuur en is er gedegen toezicht op onze organisatie door de Belastingdienst.

 

Transparantie is een belangrijk element op De Paardenkamp. Natuurlijk zijn we 7 dagen per week geopend en gratis te bezoeken, maar ook op onze website laten we graag zien wat onze organisatie doet. 

 

 

Administratieve gegevens:
Stichting De Paardenkamp, correspondentieadres:
Birkstraat 122b, 3768 HL  SOEST
KvK nummer: 41188035
Fiscaal nummer (RSIN): 003046771
Bankrelatie: (ING) NL 68 INGB 0000 631624 en (RABO) NL89 RABO 0359 9015 30

Verantwoording:
Meer informatie over het beleid valt te lezen in het Beleidsplan-2021-2025.

Meer (financiële) informatie is te lezen in ons Jaarverslag 2023, het Jaarrapport 2023 en in het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI.