Rechten van betrokkenen


Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) heeft u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:

 

  • Recht van inzage (artikel 15 AVG);
  • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
  • Recht op verwijdering (artikel 17 AVG);
  • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG);
  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG).

 

Recht van inzage
Als u wilt weten of, en zo ja welke, persoonsgegevens Stichting De Paardenkamp van u verwerkt dan kunt u een verzoek tot inzage indienen. Als Stichting De Paardenkamp persoonsgegevens van u verwerkt, laten wij u dat binnen 4 weken weten. U krijgt dan te horen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij die verwerken en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.
Stichting De Paardenkamp heeft verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Deze kunt u hier vinden.

 

Recht op rectificatie
Vindt u dat de gegevens die wij van u verwerken niet kloppen of niet volledig zijn? Dan kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Als wij uw persoonsgegevens aanpassen, geven wij de aangepaste gegevens ook door aan partners waarmee wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld (als dit van toepassing is).

 

Recht op verwijdering
Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de beginselen van de AVG worden verwerkt, kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken bij Stichting De Paardenkamp als u het niet eens bent met de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt daarvoor een bezwaarschrift indienen.

 

 

 

 

 

Recht op beperking van de verwerking
Heeft u een bezwaarschrift ingediend bij Stichting De Paardenkamp tegen een verwerking van uw persoonsgegevens en wacht u op een reactie, dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

 

Hoe kunt u gebruik maken van deze rechten?
Wilt u gebruik maken van bovenstaande rechten, stuurt u dan uw verzoek of bezwaarschrift naar:

 

Stichting De Paardenkamp
t.a.v. de administratie
Birkstraat 122b
3768 HL  SOEST

 

Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden, zodat wij (telefonisch) contact met u kunnen opnemen over uw verzoek of bezwaar.